HELSINKI OUTSIDERS

Helsinki Outsiders

För en gravt fysiskt funktionshindrad blir livet lätt till en kampsport där motståndarparet består av en individ och en tjänsteinnehavare eller ett verk. Rullstolsinnebandy är en kontaktsport. I den tävlar man jämbördigt så att man tar hänsyn till varje spelares individuella begränsningar. Helsinki Outsiders är en dokumentär där vi följer med fysisiskt funktionshindrade och personer som lider av muskelsjukdomar och deras gemensamma idrottshobby – rullstolsinnebandy. Under två år möter vi många överraskningar – både bra och dåliga. Eftersom muskelsjukdomar är progressiva är förväntningarna på framtiden små. Bakom all humor och spelglädje finns en slöja av melankoli, som dock slits sönder av mänskolivets förunderliga kraft. Långfilm Productions Finland Oy 2014

Vaikeasti vammaisena tai sairaana eläminen on kamppailulaji, jossa otteluparin muodostavat yksilö ja viranhaltija tai virasto. Sähköpyörätuolisalibandy on kontaktilaji. Siinä kamppaillaan tasavertaisesti jokaisen pelaajan yksilöllisyys huomioon ottaen. Helsinki Outsiders on seurantadokumentti liikuntavammaisten ja lihassairaiden henkilöiden urheiluharrastuksesta, sähköpyörätuolisalibandystä. Kahden vuoden aikana kohdataan yllätyksiä, hyviä ja ikäviä. Koska lihassairaudet ovat eteneviä, odotukset tulevaisuuden suhteen ovat maltillisia. Kaiken huumorin ja peli-ilon takana leijuu melankolisuuden huntu, joka kuitenkin repeää ihmiselämän ihmeellisestä voimasta. Långfilm Productions Finland Oy 2014

Info

• Regi / ohjaus: Mikko Mattila

• Manus/käsikirjoitus: Mikko Mattila

• Producent/tuottaja: Mats Långbacka

Copyright © 2014 – Långfilm Productions | All Rights Reserved