Arkipellina och kalkkristallen

Neppa och Krä har byggt en koja i en tall. Här vill de bo i evighet.
Men det blir höst, Neppas familj far söderut med Kasaflotta. Neppa måste följa med. Som tröst åt Krä gör Neppa små paket, som han kan öppna när saknaden känns som värst. Paketen väcker minnen som för Krä på nya äventyr.
Unda och de små Abbingarna hittar en gammal nyckel på havsbottnen, den sätts upp på kojans tak. Den lyser. Amfibborna sjunger om Kalkkristall. Under havsytan rör sig en mystisk u-båt. Herr Surpump är ute efter Kalkkristallen…

Krä lotsar en fransk dam med Pommes-frites-maskin till de ogästvänliga bröderna Kalle och Ville på Potatisön. En ärtskida med 8 Mussingar smiter iland.
Ekolo är bekymrad över Isolas känslor, hon vill bara skulptera. Krä medlar.
När Ville skadat foten ordnar Krä potatisplockarhjälp från Happiharun. Krä får Urdumpen att sluta dumpa skrot i sjön. Unda visar honom ett vrak, där hittar Krä en karta… En svanliknande pinne sticka upp ur havet. Krä vet inte att det är Herr Surpumps periskop.
Neppa kommer tillbaka! Tillsammans undersöker de kartan, gräver och upptäcker Kalkkristallen. Men Herr Surpump är på samma spår… Hur ska det sluta?

Info

• Manus / käsikirjoitus: Antonia Ringbom

• Producent/tuottaja: Mats Långbacka

Copyright © 2014 – Långfilm Productions | All Rights Reserved