12 TING OM FINLAND

12 ting om Finland / Tusina tavaraa Suomesta

Projektets grundidé är som i de flesta bra koncept väldigt enkel. Tanken är att via 12 föremål på ett underhållande sätt berätta Finlands 100 år som självständig stat. Avsikten är att ta med tittarna på en tidsresa med professor Henrik Meinander som reseledare

Projektin perusidea on kuten suurimmassa osassa hyvissä konsepteissa hyvin yksinkertainen. Ajatus on viihdyttävällä tavalla kertoa Suomen 100-vuotinen historia itsenäisenä valtiona 12 esineen kautta. Tarkoitus on ottaa katsojat aikamatkalle professori Henrik Meinanderin toimiessa matkanjohtajana.

Info

• Regi / ohjaus: Henrietta Clayhills

• Manus/käsikirjoitus: Henrik Meinander, Tuomo Leino, Henrietta Clayhills, Mats Långbacka

• Producent/tuottaja: Mats Långbacka

Copyright © 2014 – Långfilm Productions | All Rights Reserved